Laitteistomittaus

Ovatko sähkölaitteesi konedirektiivin mukaiset?

Konedirektiivin periaatteisiin kuuluu oma valvonta, jonka mukaan koneen valmistaja vastaa siitä, että laite on turvallinen. Varustaessaan koneen CE-merkinnällä valmistaja antaa samalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Jos koneessa tai laitteessa ilmenee ongelmia, viranomaiset voivat vaatia valmistajalta niin sanottua rakennetiedostoa, josta käy ilmi, että kone on suunniteltu ja valmistettu koneturvallisuusdirektiiviin perustuvan lainsäädännön mukaisesti.

VMT Sähkö suorittaa koneiden sähkölaitteistojen konedirektiivin mukaiset tarkastusmittaukset asianmukaiselle ja nykyaikaisella kalustolla, ripeästi ja ammattitaitoisesti.